Καλημέρα σας,

Ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) που επαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων , διατάξεις άρθρου 39 του κώδικα Φ.Π.Α Ν.2859/2000.
Μπορεί να εξαιρεθεί από την χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού(ταμειακή μηχανή);

Η επιχείρηση δεν είναι πρατήριο υγρών καυσίμων , ούτε ΤΑΞΙ.