Φυσικό πρόσωπο πρόκειται να κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο ανακαίνιση σπιτιού και καταστημάτων.Θα περιλαμβάνει γκρεμίσματα τοίχων εσωτερικών χώρων, βάψιμο ,μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων ,τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο συγκεκριμένος θα περιορίζεται στον προγραμματισμό και στην οργάνωση του έργου και σε μικροκατασκευές και βαψίματα.Για τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά θέματα κτλ θα συνεργάζεται με ελεύθερους επαγγελματίες.

ερωτήματα

1) Όταν θα εργάζεται μόνο ο ίδιος , στο τπυ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα έξοδα που έκανε για την έργασια του? μπογιές κτλ ? και να τιμολογεί με ένα μονο ποσό¨ η μπορεί να κοβει ξεχωριστα τπυ και τιμολογιο πώλησης ?Ειναι και τα δύο επιτρεπτά?

2) οταν θα συνεργάζεται με ελεύθερο επαγγελματία μπορέι ο δεύτερος να κόβει στο πελάτη μου τπυ και να τιμολογει ο πελατης μου κατευθειαν τον δίκό του? Έάν ναι ,υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης συμφωνητικού?

3) Με βάση τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί τεχνική εταιρία?Ποιός θεωρείται ως πιο συμβατός καδ για κυρια δραστηριοτητα στην εναρξη εργασιών στη δου?

4) Σε περίπτωση πρόσληψη εργάτη ,η απδ ειναι οικοδομικοτεχνικού έργου η κοινων επιχειρήσεων?

5) Σε ποιες περιπτώσεις ειναι υποχρεομένος ο ίδιοος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε εκδοση αμοε ?