Ομόρρυθμος Εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών διαθέτει σε νησί του Αιγαίου:

1. Τέσσερις ιδιόκτητες κατοικίες ανεγειρόμενες σε ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας δέκα στρεμμάτων.

2. Τρεις ιδιόκτητες κατοικίες ανεγειρόμενες σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας τεσσάρων στρεμμάτων σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τις προηγούμενες και τέλος ,

3. Μισθώνει από τρίτους άλλες δέκα κατοικίες σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τις προηγούμενες

Η δραστηριότητα ασκείται εποχιακά (περίπου 5 μήνες).

Ερωτάται:

Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης αυτοτελών εγκαταστάσεων ως υποκαταστημάτων για το σύνολο των εκμεταλλευόμενων κατοικιών , δεκαεπτά τον αριθμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (πολ.1006/2014) και κατά συνέπεια θα επιβληθούν και τα τέλη επιτηδεύματος για τις δεκαεπτά αυτές κατοικίες ;