ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΣΕ ΕΕ ΜΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΙΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΤΟ?ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ?ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ?