Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Δικαίωμα λήψης δεύτερης σύνταξης

Ιατρός συνταξιούχος του ΙΚΑ από το 2006

---και ελεύθερος επαγγελματίας , με 43 χρόνια στο ΤΣΑΥ

Συνεχίζει να πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ ως αυτοαπασχολούμενος (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ)


θα δικαιωθεί δεύτερης σύνταξης, και πως υπολογίζεται η δεύτερη σύνταξη;

Θα πάρει δεύτερη σύνταξη εθνική-ανταποδοτική ή μόνο ανταποδοτική από το δεύτερο ταμείο

Επισυναπτόμενο αρχείο
Β . Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε

ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί σε αυτές τις κατηγορίες μέχρι τις 12.5.2016.

Οι περιπτώσεις των μέχρι 12/5/2016 συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας

οποιουδήποτε ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ( πλην ΟΓΑ ) καθώς

ΑΔΑ: ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ

3

και του Δημοσίου , οι οποίοι , ασκούν θεμελιωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη

με αίτηση που υποβάλλεται από 13/5/2016 και μετά , αντιμετωπίζονται ως ακολούθως :

• ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος ,

εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατάξεις

των πρώην ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων .

• ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της δεύτερης σύνταξης ,

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 28 του ν . 4387/2016, όπως

ισχύουν .

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης