Τι θα πρέπει να περιέχει το πρακτικό του Δ.Σ της μητρικής εταιρίας, το οποίο θα αποφασίζει να κάνει οριστική διακοπή εργασιών της αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδας