Καλησπέρα σας.

Παρακαλώ να απαντήσετε στο ακόλουθο ερώτημά μου.

Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μια εταιρεία (Ι.Κ.Ε.στην προκειμένη) για να εκδώσει εισιτήρια σε δημόσια εκδήλωση θεάματος και μουσικής που διοργανώνει η ίδια.

Δηλαδή πως θα εκδώσει τα εισιτήρια π.χ. σε έντυπη μορφή, ηλεκτρονικά, με pos, τι πρέπει να αναγράφεται πάνω στα εισιτήρια, πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ο.Υ. κάποια σύμβαση ή όχι.

Σας ευχαριστώ.