Θάνατος κληρονομούμενου τον Σεπτέμβριο 2006.

Η κληρονομιά αφορά ακίνητα & μετοχές 2 ΑΕ μη εισηγμένων στο ΧΑ

Οι κληρονόμοι είναι ενήλικα τέκνα.

Δεν έχει γίνει δήλωση κληρονομιάς έως τώρα από τους κληρονόμους - τέκνα.

Η δήλωση κληρονομιάς όλων αυτών θα γίνει τώρα το 2019 ή 2020.

Η αξία των μετοχών θα προσδιοριστεί ασφαλώς σύμφωνα με την ΠΟΛ.1055/2003.

Ερωτώ:

1. Ποίος θα είναι ο χρόνος φορολογίας (ποίας χρονιάς στοιχεία -Ισολογισμών θα πάρουμε σαν βάση υπολογισμού ?

2.Οι μετοχές μπορούν ακόμα και τώρα να φορολογηθούν αυτοτελώς με 1,2% χωρίς να

συναθροιστούν με τα λοιπά στοιχεία της κληρονομιάς (ακίνητα) όπως ίσχυε και το 2006?

Αν όλα αυτά αποτελέσουν στοιχεία διαθήκης που θα δημοσιευθεί τώρα στο ειρηνοδικείο θα υπάρξει

κάποια σημαντική διαφοροποίηση από το αν δηλωθούν εξ αδιαθέτου?