1.Υπάρχει δυνατότητα σύσταση κοινοπραξίας από εκμεταλλευτές Φ.Δ.Χ.2 η 3 προσώπων που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις μισθώνοντας τα Φ.Δ.Χ. στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ;

2.Οι ατομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να υφίστανται και τι παραστατικά εκδίδουν για τις μισθώσεις των Φ.Δ.Χ.;

3.Οι μισθώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και πως φορολογείται η κοινοπραξία;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.