Θα ήθελα να ρωτήσω για μια ΑΕ ποτέ έχει υποχρέωση να έχει ορκωτους
λογιστές? Επίσης αν πρόκειται για όμιλο εταιρειών που περιέχει μια εταιρεία ΑΕ ημεδαπής και οι υπόλοιπες είναι αλλοδαπές τα κριτήρια για την υποχρέωση ορκωτων είναι συνολικά για όλο τον ομιλο