Ε.Π.Ε. η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση από το 2014 δεν έχει πλέον κανένα περιουσιακό στοιχείο αλλά εμφανίζονται απαιτήσεις από πελάτες που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ διότι οι περισσότεροι δεν υφίστανται (έχουν κλείσει) και οι υπόλοιποι αδυνατούν να πληρώσουν και υποχρεώσεις σε τράπεζες (δάνεια) τα οποία η Ε.Π.Ε. δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ. Ήδη οι τράπεζες είχαν βγάλει όσα ακίνητα είχε η εταιρεία στην κατοχή της σε πλειστηριασμό και πλέον δεν έχει τίποτα και απομένει ένα υπόλοιπο προς τις τράπεζες. Με ποιον τρόπο μπορεί η Ε.Π.Ε. να κλείσει; Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί; Συντάσσει ισολογισμούς εκκαθάρισης κάθε 12/4 εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το 2014.Επίσης ο μοναδικός διαχειριστής της δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή του.