1.Ελεύθερος επαγγελματίας γεννημένος την 04.03.1952, με ασφάλιση ανελλιπώς στον Ο.Α.Ε.Ε. από τον Μάρτιο του 1983 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019 (τελευταίος φορέας) όπου και έκανε την διακοπή του επιτηδεύματος, έχει και ασφάλιση στο ΙΚΑ από τον Απρίλιο του 1977 μέχρι και τον Ιούλιο του 1982. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει για να αιτηθεί συντάξεως; Που θα υποβάλλει αίτημα για απονομή σύνταξης; Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσει; Έχει στην κατοχή του τόσο τις καρτέλες ενσήμων όσο και τα βιβλιάρια εισφορών επαγγελματιών και βιοτεχνών.

2.Ασφαλισμένος (πλέον κάτοικος αλλοδαπής-ξένος υπήκοος) γεννημένος την 06.12.1953 με ασφάλιση ανελλιπώς από τον Μάρτιο του 1989 στο ταμείο ασφάλισης εμπόρων μέχρι και τον Μάρτιο του 2002 και από το Δεκέμβριο του 2002 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2008 έχει στο ΙΚΑ (τελευταίος φορέας) 1550 ένσημα (25 κάθε μήνα από την αρχή μέχρι το τέλος). Πότε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης; Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει; Σε ποιόν φορέα θα καταθέσει το αίτημα συνταξιοδότησης και ποια δικαιολογητικά;Έχει αν χρειάζεται να αναγνωρίσει 2 τέκνα

3. Ασφαλισμένη γεννημένη την 04.06.1956 με ένσημα στο ΙΚΑ από τον Ιούνιο του 1982 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1987 (1600 ένσημα), έχει ασφάλιση από 01.06.2003 μέχρι και 31.05.2007 στον Ο.Α.Ε..Ε. (1200 ένσημα) και από τον Μάϊο του 2012 μέχρι και στον Σεπτέμβριο του 2019 έχει στο ΙΚΑ 1986 ένσημα όλα βαρέα (λινοτύπης). Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από ποιόν φορέα και ποια δικαιολογητικά θα υποβληθούν; Έχει αν χρειάζεται να αναγνωρίσει 2 τέκνα. Για αυτή την τελευταία περίπτωση σας αποστέλλω τα ένσημά της από το 2012 μέχρι και σήμερα

Για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις παρακαλώ να ενημερώσετε για πλήρη και τυχόν μειωμένη σύνταξη