Ομόρρυθμη εταιρεία που έχει αντικείμενο εργασιών προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε οδοντιατρείο έχοντας υποβάλει ιδιωτικό συμφωνητικό και αμείβεται μετά την έκδοση ΤΠΥ .

Οι εργασίες πραγματοποιούνται είτε από τα γραφεία της εταιρείας είτε με φυσική παρουσία στο χώρο του ιατρείου όταν το κρίνει απαραίτητο η Ο.Ε. για να γίνουν π.χ. (αρχειοθετήσεις, οργάνωση πελατολογίου κ.λ.π. )

Η παρουσία ενός εκ των εταίρων της Ο.Ε. στο χώρο του ιατρείου γίνεται για την εκπλήρωση των σκοπών της συμφωνηθείσας εργασίας και είναι αναγκαία μόνο όταν το κρίνει η Ο.Ε.

Τις μέρες που θα χρειαστεί να παρευρεθεί ο ένας εκ των εταίρων στο χώρο του ιατρείου αν έρθει επιτόπιος έλεγχος του ΙΚΑ και βρει τον εταίρο στη ρεσεψιόν να κάνει εργασίες θα υπάρχει πρόβλημα?

Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κάνει η Ο.Ε. για να εξασφαλιστεί η επιχείριση από τον έλεγχο του ΙΚΑ?