Μέτοχοι εταιρίας ΑΕ έχουν υπό τον έλεγχό τους και ΟΕ οικοδομική εταιρία με ακίνητα.
Σε δάνειο από την τράπεζα που αφορά την ΑΕ είχαν υποθηκευτεί ακίνητα της ΟΕ.
Τώρα μεταβιβάζεται με πώληση το ακίνητο της ΟΕ και θα πληρωθεί αυτόματα στην τράπεζα το
δάνειο της ΑΕ. Τα χρήματα θα πάνε από τον λογαριασμό της ΟΕ απευθείας στο δάνειο της ΑΕ χωρίς να περάσουν από λογαριασμό της ΑΕ.

Ποιος είναι ο καλύτερος φορολογικός χειρισμός ;
Αυτό που έχουμε προτείνει είναι δανεισμός από την ΟΕ στην ΑΕ και πληρωμή χαρτόσημου 3,6%
και επιστροφή μετά των χρημάτων. Υπάρχει κάποιο θέμα επειδή ελέγχουν οι ίδιοι και τις δύο εταιρίες;
Υπάρχει κάποιος άλλος χειρισμός;