Σε ατομική επιχείρηση ο εργοδότης απεβίωσε στις 30/11/19 . Στην επιχείρηση απασχολείται ένας εργαζόμενος ως υπάλληλος . Η σύζυγος ( η μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος ) δεν επιθυμεί την συνέχιση της επιχείρησης και θα καταθέσει δήλωση διακοπής εργασιών στην ΔΟΥ ως κληρονόμος μέσα στις προθεσμίες που ισχύουν . Έχω τις εξής ερωτήσεις :
Α) Η μη συνέχιση της επιχείρησης από την σύζυγο , συνιστά απόλυση του εργαζόμενου ;
Β) Αν ναι με ποιο τρόπο θα αναγγελθεί το έντυπο Ε6 στο εργάνη από την στιγμή που έχουν περάσει οι 4 εργάσιμες ημέρες ;
Γ) Στο ΙΚΑ η δήλωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης τι προθεσμία έχει ;