ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ (ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΛΩΝ ,ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ?