Το θέμα : Φορολογούμενος προσήλθε σε ΔΟΥ για να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2018 της θανούσης συζύγου του. Ημερομηνία θανάτου 27/08/2018. Η κύρια κατοικία των ανήκε κατά ποσοστό 100% στην θανούσα σύζυγο και δηλώθηκε φυσικά ως ιδιοκατοίκηση για 8 μηνες. Το τμήμα εισοδήματος αρχικά αρνήθηκε να παραλάβει την δήλωση με την αιτιολογία ότι ο εν ζωή φορολογούμενος και εις εκ των κληρονόμων της θανούσης δεν είχε δηλώσει ότι για το 8μηνο διάστημα που ήταν εν ζωή η συζύγος του ότι φιλοξενείται απο την θανούσα , ώστε στην δήλωση της θανούσης να γίνει αποδοχή της φιλοξενίας.

Απο την έρευνα δεν διαπίστωσα αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα , δηλαδή ότι σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου που έχει στην κυριότητα νομή/χρηση της κύριας κατοικίας επειδή ο εν ζωή σύζυγος που υποχρεωτικά υποβάλλει μόνος του δήλωση για τα δικά του μόνο εισοδήματα θα πρέπει να δηλώνει ότι διατελούσε σε κατάσταση φιλοξενίας για την περίοδο συμβίωσης με τον/την σύζυγο δηλαδή ως την ημερομηνία θανάτου.

Συναφές με το θέμα ειναι το εξής : Σε περίπτωση φορολογουμένου που έχει επιλέξει την υποβολή χωριστής δήλωσης με τον/την σύζυγο και το ακίνητο ανήκει (ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρούμενο ή μισθωμένο) στον άλλο σύζυγο, στον υποπίνακα του κωδικού 801 θα επιλέξει τη συνοίκηση με σύζυγο και στο πεδίο Α.Φ.Μ. θα συμπληρώσει το Α.Φ.Μ. του συζύγου που ανήκει το ακίνητο. Ο/Η σύζυγος στον οποίο ανήκει το ακίνητο δεν θα δηλώσει στο κωδικό 007 ότι φιλοξενεί τον/την σύζυγο.

Tο ερώτημα μου είναι το εξής :εφοσον η υποβολή της χωριστής δεν ειναι επιλογή στην συγκεκριμένη περίπτωση και δεν ΄είχε προηγηθεί πριν το θάνατο καμία τέτοιου είδους υποβολή δήλωσης για χωριστές δηλώσεις , προκύπτει απο κάποιο άλλο έγγραφο ή διάταξη ότι ο εν ζωή σύζυγος οφείλει να δηλώσει φιλοξενούμενος ;

Απευθύνω σε σας το ερώτημα με την σκέψη ότι πιθανόν να έχετε ήδη ερευνήσει το θέμα και να έχετε κάποια σχετική διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που θα διαθέσετε στο ερώτημα μου