Καλησπέρα σας , ΟΙ ΜΈΤΟΧΟΙ Ανώνυμης Εταιρείας επιΘυμόυν να δημιουργήσουν δύο νέες ανεξάρτητες εταιρείες ΙΚΕ χωρίς να λυθεί η εκκαθαριστεί η ΑΕ, αλλά μεταφέροντας το Εμενργητικό και Παθητικό τους η μέρος αυτών στις δύο νέες εταιρείες. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ Η ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΘΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΣΠΟΜΕΝΗ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΌΜΟ 4601/2019, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΔΙΑΣΠΟΜΕΝΗ ΑΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΙΑΡΕΙΕΣ? ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΙΚΕ ΜΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4601 ΑΡΘΡΟ 56 Μερική διάσπαση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία μία εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες υφιστάμενες εταιρείες (επωφελούμενες), τον καθοριζόμενο ή τους καθοριζόμενους στο σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση στους μετόχους ή στους εταίρους της διασπώμενης εταιρείας εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών και ενδεχομένως χρηματικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών