Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών, τροποποίηση του καταστατικού και επιστροφή μετρητών σε μετρητά είναι δυνατόν να επιστραφούν εκτός από τα μετρητά που κατατέθηκαν αμιγώς για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και τα μετρητά που κατατέθηκαν από τους μετόχους και που αφορούν στην διαφορά μεταξύ της αξίας διάθεσης και την ονομαστική αξία των μετοχών από τις εκάστοτε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν και που έχουν αχθεί στον λογαριασμό για την υπέρ το άρτιον διαφορά ?
Εάν στο παρελθόν έχουν γίνει επιστροφές καταθέσεων στους μετόχους μπορούμε το χρεωστικό υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού με τον μέτοχο λόγω της ως άνω επιστροφής να καλυφθεί με απόφαση της ΓΣ σήμερα ? Εάν ναι πρέπει να γίνεται ειδική μνεία μέσα στο ως άνω πρακτικό ?

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης