Ένα ελαιοτριβείο (ατομική επιχείρηση) έκανε πρόσληψη 3 εργατών για 1 μήνα.

Οι 2 εργάτες είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (ως εργάτες γης )και εν συνεχεία ΕΦΚΑ ΟΓΑ.

Ο τρίτος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ως επαγγελματίας αγρότης (κλάδος κύριας ασφάλισης αγροτών - έχει αγροτική εκμετάλλευση).

1)Πρέπει να γίνει αναγγελία πρόσληψης για όλους?

2)Στην ΑΠΔ θα συμπεριληφθούν όλοι? ή μόνο οι εργάτες γης?

3)Οι εργάτες γης ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ? Και πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη στον ΟΓΑ( δηλαδή ΚΑΔ 600 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 300, ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 50 ΟΜΑΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 050 ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ)?

4)Για τον τρίτο (αγρότης με εκμετάλλευση -ασφαλισμένος στον κύριο κλάδο ασφάλισης ΟΓΑ) πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές ? ή απλώς καταβάλουμε την αμοιβή του? Αν ναι με ποιον τρόπο? ( όπως οι εργάτες γης?)

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.