Σε μονοκατοικία έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του υπογείου (βοηθητική χρήση-παρακολούθημα) η οποία έχει ενταχθεί στο Ν. 4495/17. Η υπόγεια αποθήκη έχει μετατραπεί σε δύο κατοικίες με ανεξάρτητες εισόδους. Το Ε9 έχει καταρτιστεί με βάση την οικοδομική άδεια. Σε μία γραμμή έχουν καταγραφεί οι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι της μονοκατοικίας και η επιφάνεια του οικοπέδου. Με βάση τα νέα δεδομένα πως και ποιες μεταβολές θα πρέπει να γίνουν στο Ε9;

Θα αποχαρακτηριστεί από μονοκατοικία σε κατοικία σύμφωνα με την ΠΟΛ1237/2017;

Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος που αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα και επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Θα εξακολουθεί να αποτελεί μονοκατοικία;

Οι δύο υπόγειες εφαπτόμενες μεταξύ τους και με το ισόγειο, κατοικίες θα αναγραφούν σε ξεχωριστές γραμμές με βάση και τη νέα εμβαδομέτρηση; (Προκύπτει μικρή διαφορά τετραγωνικών).

Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα από το 2014 μέχρι σήμερα; (Αυθαιρεσίες πριν το 2011).

Δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία.
Ευχαριστώ