Σε σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης(Σ.Ε.Ε.) διδάσκει κομμωτής που έχει δική του επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών 1) κομμωτήριο και 2) δεύτερη δραστηριότητα υπηρεσίες εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά σεμινάρια(απαλλασσόμενη του ΦΠΑ).

Για τα μαθήματα που παραδίδει ο κομμωτής στη ΣΕΕ, η σχολή πρέπει να τον ασφαλίσει ως μισθωτό ή επειδή ήδη αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές ως μη μισθωτός και ασφαλίζεται βάσει του άρθρου 39, εξαιρείται της ασφάλισης ως μισθωτός από τη ΣΕΕ?;