Εργαζόμενος που καταθέτει αίτηση στις 29/11/2019 για σύνταξη Γήρατος και δηλώνει οτι συνεχίζει την εργασία του.

Ερωτήματα :

1. Αλλάζει Πακέτο κάλυψης ΙΚΑ ή εξακολουθεί και ισχύει το ΚΠΚ 101 που έχει τώρα ?

2. Πρέπει να ενημερωθεί με κάποιο έγγραφο ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα η επιθεώρηση ερασίας ή ο

ΟΑΕΔ ?

3. Πότε οφείλει η επιχείρηση να του καταβάλει το 40% της αποζημίωσης που δικαιούται λόγω

σύνταξης?