Πώς αντιμετωπίζονται οι επιδοτήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε νομικά πρόσωπα με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, οι οποίες αφορούν προηγούμενη χρήση ; Επίσης τι εγγραφές γίνονται και σε ποια χρήση από τις δύο ; (π.χ. 2019 χρήση είσπραξης ή 2018 χρήση που αφορούν) .