Εργαζόμενος ,υπάλληλος – όχι ημερομίσθιος – εργάζεται με πλήρη απασχόληση σε εταιρία (Α) με μικτό μισθό 1600 ευρώ. Χωρίς να λυθεί η σχέση εργασίας με την εταιρία (Α) υπάρχει ανάγκη να εργασθεί και σε δεύτερη εταιρία (Β) που βρίσκεται στον ίδιο χώρο ,ως υπάλληλος , με συνολικές αποδοχές από τις δύο εταιρίες μαζί μικτά 1600 ευρώ, ως εξής.

1 ο Σενάριο.

Εταιρία (Α ) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 6 ώρες και 30 λεπτά ,ήτοι 32,5 ώρες ανά εβδομάδα

Εταιρία (Β ) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 1 ώρα και 30 λεπτά ,ήτοι 7,5 ώρες ανά εβδομάδα

2 ο Σενάριο.

Εταιρία (Α ) από Δευτέρα έως Τετάρτη 8 ώρες Πέμπτη έως Παρασκευή από 5 ώρες ,ήτοι 34 ώρες ανά εβδομάδα

Εταιρία (Β ) από Πέμπτη έως Παρασκευή από 3 ώρες ,ήτοι 6 ώρες ανά εβδομάδα

Με βάση τα παραπάνω για τα δύο σενάρια και τις δύο εταιρίες :

1.Ποιες θα είναι ,αναλογικά ,οι αποδοχές του εργαζομένου στις εταιρίες Α και Β , ανά μήνα για κάθε σενάριο έτσι ώστε το άθροισμα των μικτών αποδοχών Α+Β να είναι1600 ευρώ ? και οι μέρες ασφάλισης ,αντίστοιχα ?2.Ποιές υποχρεώσεις και τι έντυπα πρέπει να υποβληθούν στο ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και τι ποσά μικτών αποδοχών θα συμπληρωθούν για τα δύο σενάρια και τις δύο εταιρίες ?


3.Πόσες μέρες ασφάλισης ανά μήνα θα προσμετρώνται στον εργαζόμενο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος για κάθε σενάριο?

4.Πως μπορεί να κατοχυρωθεί ο εργαζόμενος ότι σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με την εταιρία Α θα δικαιούται την ίδια αποζημίωση ως να μην είχε επέλθει η μεταβολή στη σχέση εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής ?

5.Μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο ΣΕΠΕ ΙΚΑ κλπ για τις εταιρίες και τον εργαζόμενο από το γεγονός ότι η εταιρία Α και Β συστεγάζονται στον ίδιο χώρο ?

Ευχαριστώ πολύ.