Παρακαλώ να με ενημερώσετε στα εξής:
Βουλγαρική εταιρεία θα πραγματοποιήσει υπεργολαβικώς εργασίες σχεδίων (αρχιτεκτονικά σχέδια) σε ελληνική τεχνική εταιρεία και θα λάβει γι αυτό αμοιβή εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο . Το ακίνητο για το οποίο θα γίνουν τα σχέδια βρίσκεται στην Ελλάδα.
Στην αμοιβή της Βουλγαρικής εταιρείας θα υπολογιστεί ΦΠΑ και αν ναι ποιού κράτους (Βουλγαρίας ή Ελλάδας ) ;