ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ (ΠΑΓΙΟ ή ΕΞΟΔΟ):
- Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;
- Η ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;
- ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ, κτλ);

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ;