Τεχνική εταιρία έχει αναλάβει την ανακατασκευή επαγγελματικού χώρου και έχει κατατεθεί και εργολαβικό πριν την έναρξη των εργασιών ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Είναι σωστό να τιμολογηθούν τα υλικά και η εργασία αυτόνομα δηλαδή με ΤΔΑ για τα υλικά και με ΤΠΥ για την παροχή υπηρεσίας (με παρακράτηση μόνο στην παροχή) ή θα πρέπει να τιμολογηθεί σαν έργο και παράλληλα παρακράτηση 3% σε όλο το ποσό?

Γενικότερα και σε ποιο απλές περιπτώσεις όπως πχ σε Υδραυλικό ,Ηλεκτρολόγο εάν κάνεις μια εργασία που περιλαμβάνει και υλικά που έχεις αγοράσει για αυτήν με ποιο τρόπο πρέπει να τιμολογήσεις ?Εάν εκδόσεις Τιμ Παρ. και αναφέρεις μετ’υλικων είναι σωστό ?

Και πως αποδεικνύεις ποια υλικά αφορούν την συγκεκριμένη εργασία?