Ιδιώτης την προηγούμενη διετία ανέγειρε οικοδομή σε ιδιόκτητο οικόπεδο με συνολικά τέσσερις κατοικίες για τον ίδιο και τα παιδιά του.

Λόγω όμως σοβαρών οικονομικών προβλημάτων θα προχωρήσει σε πώληση αυτού του ακινήτου.

Θα ήθελα να μου πείτε τι κυρώσεις θα έχει σε περίπτωσή που πουληθεί αυτό το ακίνητο σε μικρό χρονικό διάστημα μιας που περιλαμβάνει τέσσερις κατοικίες ?

Θα φορολογηθεί σαν επιχειρηματική δραστηριότητα για όλα τα ακίνητα?

Εάν πουληθεί ολόκληρο το ακίνητο σε άλλο φυσικό πρόσωπο με μια πράξη υπάρχει διαφορά ?

Τι θα γίνει εάν δηλώσει (κωδ 781) μόνο το ποσό της πώλησης αυτών και μετα ελεγχθεί (κυρώσεις πρόστιμα)? Υπάρχει πενταετή παραγραφή για τέτοιου είδους συναλλαγές ?