Επιχείρηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (επαγγελματικά και επιβατικά) παίρνει ΑΛΠ για καύσιμα των μετακινήσεων του προσωπικού στις εκάστοτε εργασίες σε πελάτες της εταιρίας στην επαρχία συνήθως .

Πολλές φορές για τις ανάγκες τις επιχείρησης χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα δικά τους ΕΙΧ καθώς επίσης νοικιάζουμε για μια βδομάδα π.χ. και από άλλες επιχειρήσεις .

Για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και την εκπεσιμοτητα της δαπάνης ποιον αριθμό κυκλοφορίας θα πρέπει να αναγράφουν οι ΑΛΠ των καυσίμων?

Τέλος θα ήθελα να μου πείτε εάν η εξόφληση τιμολογίου άνω των πεντακοσίων ευρώ γίνει από Κέντρο Αυτόματων συναλλαγών του Τραπεζικού συστήματος υπάρχει πρόβλημα με την εκπεσιμοτητα της ?