Εταιρία για την έδρα της είχε συνάψει στο παρελθόν μισθωτήριο με διετή διάρκεια το οποίο τα τελευταία χρόνια το ανανεώνει πάντα με την ίδια διάρκεια (2ετη).

Τα έξοδα που κάνει για την αλλαγή - διαμόρφωση των νοικιασμένων κτιριακών εγκαταστάσεων της με ποιο συντελεστή αποσβέσεων θα πρέπει να γίνουν ?