Εμπορική εταιρία με εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες όπως Υπαλ.Γραφειου ,Λογιστής ,Αποθηκάριους , Πωλητές ,εργάτες κλπ στο επόμενο διάστημα θα αποκτήσει άδεια και θα παράγει η ίδια τα αγαθά που πριν αγόραζε έτοιμα.

Το ερώτημα είναι αναφορικά με τους εργαζόμενους οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στο Ικα και στο πρώην τεαυεκ , μετά από αυτήν την αλλαγή θα πρέπει να αλλάξουμε πακέτα κάλυψης μιας που πλέον δεν θα είμαστε εμπορική αλλά θα κάνουμε παραγωγή?

Με ποια λογική και ποιους υπάλληλούς θα πρέπει να αλλάξουμε πακέτα κάλυψης χρειάζεται κάποια υποβολή- γνωστοποίηση?

Τέλος θα ήθελα να μου αναφέρεται γενικότερα μετα την συγχώνευση αρκετών επικουρικών ταμείων εάν χρειαστεί να προσλάβουμε τώρα π.χ. έναν Χημικό (με επικουρικό το πρώην Τεαχ) ή κάποιο εργαζόμενο του οποίου η ειδικότητα είχε παλαιοτέρα το ταμείο Μετάλλου σαν επικουρικό ,χρειάζεται να κάνουμε απογραφή σε αυτά τα ταμεία και να πάρουμε μητρώο τόσο η επιχείρηση όσο και για κάθε εργαζόμενο όπως πριν?