Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ασφάλιστρα ΕΦΚΑ αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ

Πολυπρόσωπη Ι.Κ.Ε. όρισε στο καταστατικό της εξωτερικό διαχειριστή με μηνιαία αμοιβή 300,00€ καθαρά ανά μήνα. Το άτομο που ορίστηκε διαχειριστής, είναι μισθωτός σε άλλη επιχείρηση.

Ερωτήματα:

1. Ποιο θα είναι το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλλεται ανά μήνα (αυτό που αναλογεί στο καθαρό ποσό των 300,00€ ανά μήνα ή το ελάχιστο του άρθρου 39 του Ν.4387/2016)?

2. Συναρτώνται & πώς οι αμοιβές/ ασφάλιστρα Ε.Φ.Κ.Α.από τη μισθωτή εργασία που ήδη έχει με τις αμοιβές από την ιδιότητα του διαχειριστή κατά την ετήσια εκκαθάριση του Ε.Φ.Κ.Α.?

3. Ποιος τύπος Α.Π.Δ. θα υποβληθεί?

4. Υπάρχει υποχρέωση να υπολογίζονται αναλογίες Δώρων (Πάσχα-Χριστουγέννων), επιδομάτων άδειας κλπ?

5.Κατά την άποψή σας, η αναφορά στο καταστατικό 300,00€ ανά μήνα καθαρά υπονοεί το ποσό προ ή μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος?

6. Δεδομένου ότι η τροποποίηση του καταστατικού της Ι.Κ.Ε. ΄με την αλλαγή/ πρόσληψη (χωρίς όμως να γίνει η τυπική διαδικασία αναγγελίας πρόσληψης στο ΣΕΠΕ) του διαχειριστή έγινε την 6/9/2019 & από το Ε.Φ.Κ.Α /ΙΚΑ λάβαμε αριθμό μητρώου την 27/11/2019, η κατανομή της αμοιβής σε 11ο & 12ο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε τυχόν έλεγχο?

Σε αναμονή της απάντησής σας, δημιουργήθηκε επιπλέον ερώτημα Νο 7: Αντί του ποσού αμοιβής των 300,00€ ανά μήνα που ορίστηκε με την τροποποίηση του καταστατικού της Ι.Κ.Ε., θα μπορούσε με νέα τροποποίηση καταστατικού να οριστεί ετήσια αμοιβή π.χ.300,00€ το ΄έτος (ήτοι 25,00€ ανά μήνα) ?? Η απόδοση ου ΕΦΚΑ στην προκειμένη περίπτωση θα είναι πάλι μηνιαία??

Επίσης, θερμά θα παρακαλούσα για κατά το δυνατόν σύντομα, απάντησή σας...

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης