Γειά σας

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης - Κοι.Σ.Π.Ε. απασχολεί εργαζομένους οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης ή προνοιακού επιδόματος λόγω ψυχικής ασθένειας.

Το ερώτημα είναι αν μπορούν να ασφαλιστούν με μειωμένα ασφάλιστρα και όχι όπως κάποιος κοινός εργαζόμενος.