Καλημέρα σας,σε μισθωτήριο για επαγγελματικό χώρο τον οποίο έχει ήδη μισθώσει Νομικό πρόσωπο απο Νομικό πρόσωπο με χαρτόσημο, για το μήνα Δεκέμβριο και μετά θέλω να ενταχθεί αντί σε χαρτόσημο σε ΦΠΑ. Μπορώ να κάνω την διαδικασία τώρα ή πρέπει να περιμένω να το κάνω αρχές του έτους.

Επίσης, όταν εντάσσεται σε ΦΠΑ έχει ορισμένη διάρκεια και πρέπει να ανανεώνεται κάθε αρχές του έτους.