Μπορεί να ιδρυθεί Α.Ε. με μετόχους κάτω του 25% και τα στοιχεία αυτών να παραμένουν ανώνυμα?
Δλδ όχι δηλώσεις πραγματικών δικαιούχων και όχι δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ. (εννοώντας οτι με μια απλή αναζήτηση στο ΓΕΜΗ φαίνεται ποιοι είναι οι κάτοχοι των μετοχών αφού δημοσιεύετε όλο το καταστατικό).