Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου εργασίας & κοινωνικών υποθέσεων ο εργοδότης υποχρεούται από 01/12/2019 να υποβάλλει, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε12 όπου θα γνωστοποιείται το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου πριν από την ανάληψη της εργασίας του. Στην παραπάνω απόφαση υπάρχει η εξής εξαίρεση που αφορά τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Με βάση τα παραπάνω η εξαίρεση της απόφασης περιλαμβάνει τις κάτωθι περιπτώσεις;

1. Ομόρρυθμη εταιρεία που αναλαμβάνει την ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο τρίτου με το σύστημα της αντιπαροχής.
2. Ομόρρυθμη εταιρεία με δραστηριότητα την κατασκευή και αναλαμβάνει την ανέγερση κτιρίου σε δικό της ιδιόκτητο χώρο.
3. Ιδιωτικό οικοδομικό έργο όπου κατασκευαστής αναλαμβάνει την εκτέλεση του.
4. Ιδιωτικό οικοδομικό έργο όπου κατασκευαστής αναλαμβάνει την εκτέλεση του με το σύστημα της αντιπαροχής.