Παρακαλώ θα χρειαστώ τηλεφωνική επικοινωνία, για να πληροφορηθώ εκτενέστερα για ένα θέμα συνταξιοδοτικό.
Ευχαριστώ πολύ!