Υπάρχει κάποια παράβαση σε λάθος αρίθμηση των στοιχείων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του ΄έτους λόγω παράλειψης ?

Ευχαριστώ πολύ