Καλησπέρα

Επιθυμούμε να μεταφέρουμε την έδρα Ελληνικής εταιρείας ΑΕ στην Κύπρο σύμφωνα με τα άρθρο 55, Ν4172/2013.

-Μήπως γνωρίζεται τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην Ελλάδα για τη μεταφορά?
- Η μεταφορά της καταστατικής έδρας, ακολουθείται από φορολογικό έλεγχο?

Ευχαριστώ