Δύναται λογιστικό γραφείο να εκδίδει τις αποδείξεις προς πελάτες του ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών μέσω ταμειακής με αναγραφή μόνο του είδους παρεχόμενης υπηρεσίας ή πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και διεύθυνση;