Καλησπέρα ,

Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο ερώτημα για το ποιοι θα δηλωθούν στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Είμαστε Α.Ε. το ποσοστό που κατέχουν οι περισσότεροι είναι κάτω από 25% ο κάθε ένας.
Ο μοναδικός μέτοχος με ποσοστό πάνω από 25% είναι η μητρική εταιρία που είναι και αυτή Α.Ε..

Επίσης η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος δεν είναι μέτοχος σαν φυσικό πρόσωπο άλλα η κύρια μέτοχος της μητρικής εταιρίας, όπως επίσης και ο αντιπρόεδρος ,άλλα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία στο σύνολο των δραστηριοτητων ,συναλλαγών, πράξεων και ενεργειών, ο καθένας από μόνος του σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας.

Ειδικά για τον Αντιπρόεδρο , δεν έχει μετοχές , είναι μέλος του Δ.Σ. , δεσμεύει την εταιρία .

Ευχαριστώ