Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με μισθωτή εργασία και ελευθέριο επάγγελμα στην Ελλάδα ασκεί και επαγγελματική δραστηριότητα στο Βέλγιο.Ποια η φορολογία των κερδών για την επαγγελματική δραστηριότητα στο Βέλγιο και ποιοι οι κωδικοί συμπλήρωσης του Ε1;

Ευχαριστώ