Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κεφάλαιο 200.000,00 ευρώ,επενδυμένο ήδη σε οικόπεδα για ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείου, θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 100.000,00 ευρώ από

τον ίδιο εταίρο και κατά 100.000,00 ευρώ από είσοδο νέου εταίρου. Με ποια διαδικασία θα γίνει

και αν θεωρείται μεταβίβαση η είσοδος με αυτό το τρόπο του νέου εταίρου;