Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τα παρακάτω:

Α) Απόδοση φόρου εργοληπτών & απόδοση φόρου φορέων γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια αγαθών & υπηρεσιών :

ο φόρος αποδίδεται με τον παλιό τρόπο χωρίς να απαιτείται η υποβολή μηνιαίας βεβαίωσης αποδοχών - υποβολή αρχείου.

Β) ΦΜΥ σε φορείς που πληρώνουν μισθούς μέσω ΕΑΠ :

υποβάλουμε μόνο τις μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών-υποβολή αρχείου , χωρίς την υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

Γ) ΦΜΥ του Ιανουαρίου 2019 που είχαν υποβληθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής:

θα υποβληθεί μόνο το αρχείο- μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών ή θα πρέπει μετά την υποβολή του αρχείου να προβούμε και σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ