Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το ακριβές ποσό που καταχωρείται στην είσπραξη απο τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε περίπτωση που ο ημεδαπός δικαιούχος είναι επαγγελματίας.
α.Στην περίπτωση που είναι υπόχρεος σε φπα και λειτουργεί ως ξενοδοχειακή μονάδα.Υποχρεούται στην κατάθεση VIES για το αντίστοιχο τιμολόγιο του εξωτερικού ή μπορεί να καταχωρεί την καθαρή είσπραξη εφόσον αφαιρεθεί η σχετική προμήθεια,χωρίς περαιτέρω ενέργειες ?
β.Στν περίπτωση που τα εισοδήματα δηλώνονται ως είσπραξη ενοικίων απο εταιρεία,άσχετα εαν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις,και απαλάσσονται απο φπα.Είναι υπόχρεος σε VIES για το τιμολόγιο του εξωτερικού ή μπορεί να περνάει την καθαρή είσπραξη όπως αποτυπώνεται στον καταθετικό λογαριασμό της εταιρείας.

ΥΓ.Η αλήθεια είναι ότι αγνοώ εαν οι ξένες πλατφόρμες εκδίδουν τιμολόγια για τις προμήθειες που λαμβάνουν και εαν αποστέλλουν τα σχετικά παραστατικά.Δεν έχει υποπέσει στην αντιληψή μου κάτι σχετικό.