Εργοδότης αγόρασε εργόσημο αξίας 500,00€ για να πληρώσει εναν εργάτη γης για εργασία 20 ημερών. Ο εργάτης δεν προσήλθε για εργασία και ο εργοδότης αμέλησε να ακυρώσει το εργόσημο στην Τράπεζα που το είχε αγοράσει. Από την ημερομηνία αγοράς έχουν περάσει πάνω από τέσσερις μήνες και η Τράπεζα του απαντάει ότι δεν μπορεί να το ακυρώσει και ότι τα χρήματα που αναγράφονται στο εργόσημο θα πιστωθούν στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί ο εργοδότης να αιτηθεί την επιστροφή των χρημάτων από τον ασφαλιστικό φορέα και σε ποιόν ασφαλιστικό φορέα να κάνει αίτηση επειδή αφορούσε το εργόσημο εργάτη γης.