Με την ΔΕΛ Ζ 1126959 του 2019, έχει επιτραπεί η χονδρική πώληση καυσίμων από τα πρατήρια σε εταιρίες με μόνο την έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης αντί τιμολογίου, αρκεί η μικτή αξία της εν λόγω συναλλαγής να μην ξεπερνά το μικτό ποσό των 100 ευρώ.

1. Υπάρχει υποχρέωση να αναγράφεται με το χέρι επάνω στην ΑΛΠ το νούμερο του αυτοκίνητου της εταιρείας που αγοράζει το καύσιμο και η σφράγιση της πίσω πλευράς της ΑΛΠ με την σφραγίδα του πρατήριου ή όχι? Κάτι τέτοιο ίσχυε παλιά , όταν το σχετικό όριο ήταν στα 300 ευρώ, όμως η νέα σχετική εγκύκλιος δεν αναφέρει ξεκάθαρα κάτι σχετικό….

2. Οι σχετικές Α.Λ.Π. επέχουν την θέση απλοποιημένου τιμολογίου. Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των καταστάσεων ‘’ΜΥΦ’’ αγορών / πωλήσεων (καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών) της εταιρείας που αγοράζει τα καύσιμα με την αξία των εν λόγω ΑΛΠ? Εάν ναι, τότε πως θα γίνεται αυτό (αναλυτικά ανά πρατήριο / προμηθευτή (με την καθαρή αξία) ή μαζικά , με ένα ποσό (μικτό) όλες οι σχετικές Α.Λ.Π. χωρίς ανάλυση ανά προμηθευτή …).

3. Ο ΦΠΑ της εν λόγω ΑΛΠ θα εκπίπτει κανονικά από την εταιρεία που αγοράζει τα καύσιμα. Σωστά ?