Καλησπέρα

Εταιρία λιανικής πώλησης stock ενδυμάτων υπόχρεη σε απογραφή, αγοράζει χονδρικά από προμηθευτές stock εξωτερικού, εμπορεύματα. Το τιμολόγιο εκδίδεται από τους προμηθευτές με βάση τα κιλά χωρίς να γίνεται πραγματική διάκριση των ειδών και των τεμαχίων.
Για να γίνει κατανοητό το ερώτημα έστω ότι προμηθεύεται 100 κιλά ενδυμάτων έναντι 1,00 ευρώ το κιλό και η μόνη επιπλέον αναφορά απ΄τον προμηθευτή (και αυτό όχι πάντα), είναι ότι πρόκειται για 100 τεμάχια (ρούχα) διαφορετικής φύσης.

Ερώτημα 1:

Λόγω του ότι η επιχείρηση πουλάει λιανικά ανά τεμάχιο, είναι σύννομο να ενημερωθεί η αποθήκη κατά την εισαγωγή των ειδών ανά είδος ξεχωριστά, όταν στο τιμολόγιο αγοράς δεν γίνεται αναφορά επί των ειδών; (π.χ. απ΄τα 100 τμχ. που αγοράζονται και ενώ δεν αναφέρονται ξεχωριστά επί του τιμολογίου, να ενημερωθεί η αποθήκη με 30 παντελόνια, 20 μπλούζες και 50 σακάκια αν είναι αυτό το πραγματικό γεγονός) και πώς μπορεί να πιστοποιηθεί σε τυχόν έλεγχο ότι αγοράστηκαν πραγματικά τα είδη που έχουν καταχωρηθεί στην αποθήκη όταν δεν πιστοποιείται από τα τιμολόγια αγοράς;

Ερώτημα 2:

΄Ως αξία κτήσης κάθε ρούχου μεμονωμένα κατά την εισαγωγή τους στην αποθήκη, είναι σωστό

α) να θεωρηθεί αναλογικά ως 1,00 ευρώ για κάθε τμχ. ή,
β) να αποτιμηθεί η εύλογη αξία του κάθε ρούχου σύμφωνα με την φύση του, καθότι θεωρητικά ένα σακάκι κοστίζει περισσότερο από μία μπλούζα, γεγονός που δικαιολογείται και από την μεγαλύτερη τιμή πώλησής του.

Ερώτημα 3:

Ποίες είναι οι κατάλληλες δικλίδες με βάση τα ΕΛΠ, ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει τα τεμάχια στην απογραφή λήξης και την τιμή κτήσης τους, καθώς και να μπορεί πιστοποιήσει σε περίπτωση ελέγχου το υπόλοιπο των ειδών που υπάρχουν στην αποθήκη της;