Καλημέρα, στις 10/5/2018 πήραμε ΑΦΜ για μία υπό ίδρυση ΟΕ. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της εταιρείας . Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια της υπό ίδρυση εταιρείας? Ευχαριστώ.